O čom hovoríme, keď hovoríme o chudobe detí a medzigeneračnej reprodukcii chudoby?

Daniel Gerbery, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Chudoba v ére antropocénu: Úlohy politickej filozofie v kontexte sociálnej a environmentálnej spravodlivosti

Peter Daubner, Filozofický ústav SAV

Chudoba ako výsledok nerovnosti

Peter Takáč, filozof

„Silný“ sociálny štát na Slovensku?

Ján Košč, sociálno-ekonomický analytik

Vzostup prekarizovanej práce a zrod prekariátu

Ján Ruman, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Chudobné regióny

Anton Marcinčin, ekonóm, Regionálny rozvoj teraz!

Na odstránenie chudoby treba podporu verejnosti

Alena Krempaská, Inštitút ľudských práv

Ani udice ani ryby alebo chudoba žien na Slovensku

Barbora Holubová, Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI)

Rodina, choroba a chudoba

Ľudmila Kolesárová, projektová manažérka a redaktorka

Ľudia bez domova

Petra Červená a Alexandra Kárová, OZ VAGUS

Kde Rómovia nie sú súčasťou problému, ale jeho riešenia

Zuzana Kepplová, spisovateľka a komentátorka

„Nepodobám sa človeku“: Čo sa deje, keď sa deje chudoba

Zuzana Kepplová, spisovateľka a komentátorka

„21. storočie“ na Slovensku pohľadom fotografov

Julián Bosák, Tomáš Halász a Paula Kentošová