Pokiaľ tam naozaj existuje odborová organizácia alebo zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník a spravili so zamestnávateľom dohodu, kde vymenovali vážne prevádzkové dôvody, počas ktorých ak nepracujete, dostanete 70 % priemernej mzdy, tak áno - pozri bod vyššie. Je možné, že ste jednoducho o existencii zástupcov zamestnancov len doteraz nevedeli.

Rovnako pravdepodobný je aj scenár, že si zamestnaneckú radu zamestnávateľ narýchlo vymyslel a vytvoril. Pokiaľ nikto z vás a vašich kolegov o žiadnych zástupcoch zamestnancov doteraz nepočul, je možné, že tam doteraz ani neboli. Treba sa teda u zamestnávateľa hneď informovať, o aké odbory/zamestnaneckú radu ide.

Spýtajte sa zamestnávateľa mailom, listom nasledovnom duchu: „Vzhľadom na informáciu obsiahnutú vo Vašom oznámení Vás ako zamestnanci žiadame o presné uvedenie, aká forma zástupcov zamestnancov existuje na našom pracovisku, keďže o jej existencii do dnešného dňa zamestnanci neboli informovaní. Zároveň Vás týmto žiadame o informáciu o dátume vzniku tejto formy zástupcov zamestnancov, doklad o jej pôsobení – teda list, na základe ktorého Vás informovali o začatí pôsobenia v našej firme a mená funkcionárov obsiahnutých v tomto oznámení.“

Rovnako platí, že dohoda so zástupcami zamestnancom o znížení náhrady mzdy počas doby, keď vám zamestnávateľ nevie prideľovať prácu (nechá vás doma), musí byť písomná. Žiadajte predloženie písomnej dohody s podpismi oboch strán. Pokiaľ nebude vedieť zamestnávateľ zdokladovať existenciu zástupcov zamestnancov a/alebo nevznikli štandardne, nemohol zamestnávateľ dohodnúť nižšiu náhradu mzdy z dôvodov vážnych prevádzkových dôvodov (pandémie). Dopúšťa sa trestného činu nevyplatenia mzdy a tento rozdiel môžete voči nemu vymáhať (pozri Nevyplatenie mzdy).

Publikované 04.07.2020