Sú dve možnosti:

  • Vo firme máte odbory alebo zamestnaneckú radu alebo zamestnaneckého dôverníka. Všetky tri vymenované subjekty sú zástupcovia zamestnancov. Oni môžu so zamestnávateľom dohodnúť, ktoré sú to také vážne prevádzkové dôvody, za ktorých zostanú zamestnanci doma, nebudú pracovať a budú poberať 60 % svojej priemernej mzdy. Takáto dohoda musí byť urobená vopred, žiadne také, že dnes zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov podpíše takúto dohodu spätne. Táto dohoda musí byť písomná, môžete si ju vypýtať k nahliadnutiu, musí byť podpísaná odbormi/zamestnaneckou radou/zamestnaneckým dôverníkom a aj zamestnávateľom. Vtedy je 60 % v poriadku a je to zákonné.

  • Vo firme nemáte zástupcov zamestnancov (ani odbory, ani zamestnaneckú radu, ani zamestnaneckého dôverníka). V tom prípade vám nemôže zamestnávateľ znížiť plat na 60 % vlastným rozhodnutím a máte nárok na 100 % mzdy v prípade, že vám nevie prideľovať prácu (nechal vás doma, nepracujete, aj keď je normálne váš pracovný deň). Počas pandémie (mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu) - od 4.4.2020 - máte nárok na 80% mzdy. Dovtedy ste mali nárok na 100 % a po skončení pandémie, znova budete mať nárok na 100 %.

Zákon o tom jasne hovorí v §142 odsek 4 Zákonníka práce:

(4) Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60% jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

Čiže náhradu mzdy počas prekážky na jeho strane, keď vám nevie prideľovať prácu, vám môže znižovať iba dohodou so zástupcami zamestnancov.

Čo ale v prípade, že pracujete a zamestnávateľ sa rozhodol, že vám chce platiť menšiu mzdu?

Sám od seba vám mzdu znížiť nemôže. Mzdu máte napevno dohodnutú v pracovnej zmluve, nemôže ju jednostranne znížiť. To by bol trestný čin nevyplatenia časti mzdy a mohli by ste si nedoplatok vymáhať.

Zamestnávateľ vám však môže navrhnúť zníženie mzdy v dodatku k pracovnej zmluve. Aby dodatok platil, musíte ho podpísať. Ak ho nepodpíšete, platí pôvodná zmluva a pôvodná mzda. Aby ste ľahšie vedeli čeliť tlaku zamestnávateľa, je lepšie nebyť jediný/á za čiernu ovcu a dohodnúť sa s kolegami a kolegyňami, že budete postupovať rovnako a zamestnávateľovi nové dodatky nepodpíšete alebo si s ním pred podpisom spoločne korektne vyjasníte, prečo prichádza k znižovaniu, na ako dlho a ako vám to zamestnávateľ vykompenzuje. .

Publikované 04.07.2020