Dovolenkou disponuje zamestnávateľ, to znamená, že on určuje jej čerpanie. S celou dovolenkou, nie polovicou, ako sa mnohí stále mylne domnievajú. Mal by jej čerpanie nariaďovať vcelku, nie po dňoch. Zo zákona musí jej čerpanie nariadiť 7 dní vopred (nie pozadu a nie, že si ju nájdete vpísanú vo výplatnej páske za minulý mesiac). Čerpanie starej dovolenky (z minulého roka) vám môže nariadiť 2 dni vopred. Keď pominie mimoriadna situácia, tak bude mať povinnosť čerpanie starej aj tohoročnej dovolenky nariadiť najmenej 14 dní vopred. Všetky tieto lehoty sa dajú skrátiť iba v prípade, že by ste s tou kratšou lehotou vy súhlasili.

Pri nariaďovaní dovoleniek má zamestnávateľ prihliadať na váš záujem (napríklad rodič detí potrebuje čerpať dovolenku cez letné prázdniny.)

Dovolenkou by zamestnávateľ nemal riešiť to, že vám nevie prideľovať prácu. Ak pre vás nemá dosť práce, je to prekážka na jeho strane, tzv. prekážka na strane zamestnávateľa. Prekážka, prečo nepracujete, je na jeho strane (kríza, korona, nefunguje elektrina). Nemá vám ako prideľovať prácu. Nedostatok odpracovaných hodín tak nie je vaša chyba, ale jeho problém a za tie hodiny vám patrí náhrada mzdy vypočítaná z dovolenkového priemeru.

Čerpanie hromadnej dovolenky (celozávodnej) môže určiť najviac na dva týždne. Ak ide o vážne prevádzkové dôvody, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej šesť mesiacov vopred, môže byť hromadné čerpanie dovolenky určené na tri týždne.

Publikované 04.07.2020