Toto vyzerá na nerovné zaobchádzanie, resp. diskrimináciu. Zamestnávateľ nemôže bez opodstatnenej logiky s vami zaobchádzať inak ako s porovnateľnými kolegami na porovnateľných pozíciách.

Zamestnávateľ, resp. váš vedúci pracovník, má povinnosť s vami zaobchádzať korektne, nesmie zneužívať svoje postavenie a svoje práva a nesmie vás diskriminovať alebo inak znevýhodňovať v porovnaní s inými porovnateľnými zamestnancami na porovnateľných pozíciách. Zákaz diskriminácie a zneužívanie práva upravuje § 13 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ vás teda nemôže naschvál zaraďovať do iných zmien tak, aby vám škodil, napríklad tým, že prídete o nedeľný príplatok, obzvlášť, ak sa niečo takéto začalo diať po tom, čo ste sa na niečo sťažovali alebo v nejakej situácie ozvali na obranu svojich práv.

Takisto vám zamestnávateľ nesmie dávať inú základnú mzdu ako porovnateľným kolegom na porovnateľnej pozícii a už vôbec vám nesmie dať mzdu nižšiu ako človeku, ktorý je na porovnateľnej pozícii, ale je nováčikom, ktorý má úplne zreteľne menej skúseností a menšiu kvalifikáciu. Rovnako vám nemôže nariaďovať vyšší objem práce v porovnaní s rovnakými kolegami (porovnateľní kolegovia na porovnateľnej pozícii).

Na vedúceho pracovníka môžete podať písomnú sťažnosť adresovanú priamo firme, môžete sa obrátiť na odbory alebo na Inšpektorát práce.

Publikované 04.07.2020