Ide o situáciu, keď zamestnávateľ dal výpoveď vám, nie vy jemu. Ak PN-ka vyprší pred skončením výpovednej doby, tak sa nič nemení. Ak PN-ka trvá aj po poslednom dni výpovednej doby, pracovný pomer sa predĺži o trvanie PN a skončí sa ku dňu skončenia PN-ky. Ak nebudete trvať na predĺžení výpovednej doby o PN-ku, pracovný pomer sa skončí po štandardnom vypršaní výpovednej doby.

Ak máte pracovný pomer na dobu určitú – teda do nejakého dátumu, pomer sa končí v ten deň, aj keď ste na PN. PN-ka vám ďalej trvá, ale pracovný pomer nie.

Publikované 04.07.2020