Nie, nemôže. Pôvodne sa do Zákonníka práce mala dostať takáto úprava, ale nakoniec vypadla a nebola schválená. Tento návrh sa do novely Zákonníka práce nedostal.

Pokiaľ nemá zamestnávateľ pre vás prácu, ste doma a nepracujete, ide o tzv. prekážku na strane zamestnávateľa. Nie je to vaša chyba, lebo vy ste boli ochotní/á pracovať, avšak zamestnávateľ si nevie plniť základnú povinnosť a síce prideľovať vám prácu.

Hodiny, ktoré takto strávite na prekážke na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), máte dostať zaplatené ako náhradu mzdy dovolenkovým priemerom a nesmie vás nútiť do ich nadpracovania.

Ak vám predsa len nariadi neskôr prácu navyše, akože „za minulomesačné neodpracované hodiny“, má ísť o prácu nadčas s 25 %-tným príplatkom.

Publikované 04.07.2020