Ten problém sa môže týkať všeličoho. Môže byť problém s nariaďovaním dovolenky, s ospravedlňovaním vašej účasti u lekára, môže vám hroziť výpoveď, okamžité skončenie, dohoda o skončení pracovného pomeru. Možno máte nevyplatenú mzdu alebo nadčasy, možno vám zle určujú pracovný čas.

Kde začať?

V prvom rade si preštudujte dokumenty a v nich tie časti, ktoré sa na váš problém vzťahujú:

 1. Pracovná zmluva
 2. Kolektívna zmluva, ak máte vo firme odbory a oni kolektívnu zmluvu uzatvorili
 3. Ďalšie dokumenty – pracovný poriadok, interné smernice zamestnávateľa, napríklad smernica o odmeňovaní

V druhom rade začnite hľadať:

 1. Použite Google – veľa vecí je už v rôznych článkoch vysvetlených. Takže  hľadajte
 2. Stránky inšpektorátu prácewww.ip.gov.sk – nájdete tam veľa odpovedí na konkrétne problémy. . Inšpektoráty robia aj poradenstvo. Môžete im zavolať, napísať, dohodnúť si stretnutie. Poradia vám.
 3. Stránky odborových zväzov – mnohé zo zväzov majú na svojich stránkach články na rôzne témy, kde môžete nájsť riešenie vášho problému.
 4. Stránky www.podnikajte.sk alebo www.mzdovecentrum.sk a podobne.

V treťom rade sa môžete obrátiť na odborovú organizáciu vo vašej firme alebo zamestnaneckú radu alebo v menšej firme na zamestnaneckého dôverníka. Toto sú všetko zástupcovia zamestnancov. Sú tam na to, aby vám pomáhali, aby vás zastupovali, aby riešili vaše problémy. Samozrejme, nie každá firma má zástupcov zamestnancov. Ak si zamestnanci zástupcov nezriadili, tak ich vo firme nenájdete.

Pokiaľ odbory alebo iných zástupcov zamestnancov vo firme nemáte, môžete ich založiť aj vy s kolegami a kolegyňami. Odborová organizácia má voči zamestnávateľovi silné kompetencie. Po vzniku môžete o niektorých veciach spolurozhodovať, zamestnávateľ vás musí o mnohých veciach informovať, máte právo na kontrolu zamestnávateľa a takisto je zamestnávateľ povinný mnohé veci s vami prerokovať.

Tieto kompetencie sú štyri a volajú sa takto:

 1. Právo na spolurozhodovanie
 2. Právo na prerokovanie
 3. Právo na informácie
 4. Právo na kontrolu

Ako zástupcovia zamestnancov by ste boli chránení voči výpovedi vo zvýšenej miere než bežný zamestnanec.

Pokiaľ máte záujem založiť odbory, nie je to nič zložité. Obráťte sa napríklad na Energeticko-chemický zväz ECHOZ cez https://www.echoz.sk/kontakt/, s ktorým úzko spolupracuje Pracujúca chudoba.

Právnu pomoc poskytuje aj Konfederácia odborových zväzov KOZ na svojich stránkach – Klientské centrum odborov http://www.kozsr.sk/klientske-centrum/

Pokiaľ nemáte v práci odbory, musíte pracovnoprávny problém riešiť sám, buď slušným dialógom so zamestnávateľom alebo spolu s kolegami a kolegyňami, ktorých sa problém týka, aby ste v tom neboli sami.

Pokiaľ sa obávate o pracovné miesto alebo ide o vážne porušovania Zákonníka práce, zavolajte na Inšpektorát práce, aby vám v situácii poradili, ako postupovať.

Právnu radu môžete získať aj v Centre právnej pomoci: www.centrumpravnejpomoci.sk. Tam sa objednáte na úvodnú konzultáciu s advokátom. Ľudí s nízkym príjmom majú mandát zastupovať pred súdom, ale vedia poradiť aj klientom nielen s nízkym príjmom. Môžete si s nimi pohovoriť o potrebných krokoch alebo sa poradiť o tom, na koho sa obrátiť, ak potrebujete advokáta.

Publikované 04.07.2020