Možno áno.

§ 119a Zákonníka práce hovorí, že zamestnávateľ má povinnosť vyplácať rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty. Zákonník hovorí o porovnateľnej, podobnej pozícii a pri porovnateľnej kvalifikácii, čiže pokiaľ máte podobné vzdelanie a dosiahnuté skúsenosti a odvádzate prácu rovnakej hodnoty musíte mať rovnakú základnú mzdu.

Zamestnávatelia sa často snažia pritiahnuť nových zamestnancov ponúkaním vyšších miezd ako dostávajú jeho existujúci zamestnanci. Pokiaľ ide o podobné, porovnateľné pozície, je nezákonné, aby zamestnávateľ niekoho zvýhodňoval.

Ale pozor, to, že dal zamestnávateľ do inzerátu vyššiu mzdu, ešte neznamená, že ju do zmluvy dostane aj váš novonastupujúci kolega. Síce by nižšou mzdou ako v inzeráte zamestnávateľ porušil zákon, ale aby ste dokázali platovú diskrimináciu, musí váš porovnateľný kolega reálne zarábať na rovnakej pozícii viac, čo sa týka základnej mzdy.

Nestačí, že to bolo v inzeráte. Musí to byť aj v pracovnej zmluve. Tento mzdový rozdiel sa dá vymáhať až tri roky spätne. Zamestnávateľ vám nemôže nariaďovať mlčanlivosť o vašej vlastnej mzde alebo pracovných podmienkach. Aj keby to rovno napísal do pracovnej zmluvy, táto klauzula je neplatná, o platových podmienkach sa môžete s kolegami aj kýmkoľvek mimo firmy otvorene rozprávať.

Publikované 04.07.2020