Pri dohode potrebuje zamestnávateľ váš podpis – váš súhlas. Preto sa to volá dohoda, lebo je to od slovesa dohodnúť sa. To, že je to návrh dohody, sa dočítate hore v hlavičke. Nebude sa ten dokument volať „výpoveď“, ale „dohoda o skončení pracovného pomeru“.

V prvom rade nepodpisujte nič so spätným dátumom. Žiadne také, že pracovný pomer sa skončil včera alebo minulý mesiac. Od tohto dátumu si totiž budete musieť platiť odvody sám/a alebo to bude za vás robiť štát vďaka tomu, že sa prihlásite na úrad práce.

Dohodu si riadne prečítajte, nepodpisujte po nátlakom, odfoťte si ju alebo zoberte so sebou s tým, že si jej znenie chcete v pokoji prečítať alebo skonzultovať. Ak vám to zamestnávateľ nedovolí, tak ju nepodpisujte.

Dohoda môže byť úplne voľná. Môžete sa DOHODNÚŤ na skončení pracovného pomeru aj len tak. Vy chcete odísť, zamestnávateľ je s tým ok, spíšete dohodu, že k tomu a tomu dátumu končíte a dohoda je platná a účinná.

Avšak možno zamestnávateľ chce s vami takúto dohodu uzavrieť, lebo:

  • Sa ruší celá firma (organizácia) alebo jej časť
  • Premiestňuje sa a vy nesúhlasíte s tým, že budete pracovať na inom mieste, než máte dohodnuté v zmluve
  • Zamestnávateľ spraví organizačné zmeny a vy sa stanete nadbytočným
  • Podľa lekárskeho posudku ste dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu

Ak s vami končí z týchto vyššie vymenovaných dôvodov (§ 63 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo c), žiadajte, aby takýto dôvod bol uvedený aj v dohode o skončení. Vďaka tomu totiž automaticky budete mať nárok na odstupné.

Pokiaľ tam tento dôvod uvedený nebude a pritom sa práve kvôli nemu pracovný pomer končí a nebude tam uvedená ani výška odstupného, nepodpisujte a žiadajte, aby tam bolo uvedené jedno alebo druhé alebo rovno oboje. Dokonca zo zákona má zamestnávateľ povinnosť dôvod skončenia do dohody uviesť, ak o to požiadate.

Dôvod tam má byť uvedený buď slovne, alebo s odkazom na § 63 ods. 1 písme a) alebo b) alebo c).

To isté sa týka výpovede. Ak je v nej riadne uvedený jeden z vyššie vymenovaných dôvodov (napríklad dostali ste výpoveď, lebo zamestnávateľ robil organizačné zmeny a stali ste sa nadbytočným/ou), dôvod musí byť vo výpovedi uvedený. Vďaka jednému z vyššie uvedených dôvodov vám vznikne nárok na odstupné.

Ak by zamestnávateľ do výpovede neuviedol žiaden dôvod, výpoveď je neplatná a môžete sa neplatnosti dovolať na súde so spätným doplatením mzdy.

ZOSUMARIZUJME SI TO:

Ak vám zamestnávateľ navrhne dohodu o skončení, pracovný pomer sa skončí ku dňu, na ktorom ste sa v tej dohode dohodli. Ak vám nevyhovuje dohoda od zamestnávateľa (nenapísal tam dôvod, nedal vám odstupné, dátum skončenia nie v poriadku), tak dohodu nepodpisujte.

Ak navrhnete dohodu zamestnávateľovi vy, samozrejme, aj on má právo ju neprijať.

Publikované 04.07.2020