Ak sa vám stalo nešťastie v súvislosti s výkonom práce a nie ste si istý alebo zamestnávateľ to nechce klasifikovať ako pracovný úraz, zavolajte si na Inšpektorát práce a poraďte sa, ako presne pri pracovnom úraze postupovať.

Publikované 04.07.2020