Nevyplatenie mzdy nie je sranda. Nečakajte dlho a nepracujte niekoľko mesiacov zadarmo dúfajúc, že potom vás snáď vyplatia.

Nevyplatenie mzdy alebo časti mzdy je trestný čin (§ 214 Trestného zákona). Mzdu je Vám zamestnávateľ povinný vyplatiť vo výplatnom termíne. V tom termíne musí prísť na váš účet, nie odísť z účtu zamestnávateľa.

Výplatný termín máte uvedený v zmluve, najneskôr môže byť posledný deň ďalšieho kalendárneho mesiaca. Ak Vám do 15 dní od termínu splatnosti mzdy nezaplatí, vyzvite ho listom s doručenkou, aby mzdu zaplatil a určite mu realistickú lehotu, dokedy vám má zaplatiť (napr. do 10 dní).

Ak vám ju v tej lehote nevyplatí, zašlete mu tzv. predžalobnú výzvu, v ktorej ho upozorníte na to, že ak vám nevyplatí mzdu v určenej lehote, budete mzdu vymáhať ďalšími prostriedkami:

  • Obrátite sa na políciu
  • Obrátite sa na inšpektorát práce
  • Podáte návrh na vydanie platobného rozkazu na súd

Celý postup aj s formulármi nájdete na stránke Inšpektorátu práce:

https://www.ip.gov.sk/ako-postupovat-vo-veci-nevyplatenia-narokov-z-pracovneho-pomeru/

Pokiaľ potrebujete poradiť alebo budete potrebovať advokáta, môžete sa objednať na konzultáciu v Centre právnej pomoci podľa krajského alebo okresného miesta Vášho bydliska. Centrum poskytuje právne zastupovanie pre ľudí s nízkym príjmom, ale na úvodnú konzultáciu v trvaní jednej hodiny sa môže objednať ktokoľvek a právnik vám vysvetlí situáciu a možnosti vo vašom konkrétnom prípade http://www.centrumpravnejpomoci.sk

Takisto nezabúdajte, že ak vám zamestnávateľ nevyplatí mzdu ani v termíne 15 dní po splatnosti mzdy, môžete dať podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce okamžité skončenie pracovného pomeru, pričom vám vznikne nárok na 2—mesačné odstupné.

Publikované 04.07.2020