Postup pre FYZICKÚ OSOBU,
​ktorá si sama podáva daňové priznanie v roku 2023

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú nám môžete darovať, môžete nám darovať aj menej, minimálne však 3 eurá.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane - ale len, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste takto pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolonky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú tieto:
  Názov: Pracujúca chudoba
  Právna forma: občianske združenie
  Ulica: Röntgenova
  Číslo: 1177/8
  PSČ: 851 01
  Mesto: Bratislava
  IČO/SID 504 118 96/SID nevypisujete
 3. Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).
 4. V kolonke Podpis daňovníka sa nezabudnite podpísať!
 5. ​ Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Adresu daňového úradu si nájdete tu. ​

  Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
  Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)
  Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)
  Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)


  A JE TO!

  Poznámka:
  ​Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


  Číslo účtu nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu a on sa následne postará o prevod 2 % z Vašej dane k nám.